Krótka historia muzeum

Czym właściwie w dzisiejszych czasach jest muzealnictwo? Mamy muzea historyczne, przyrodnicze, oczywiście muzea sztuki i mnóstwo innych. Każde z nich gromadzi pewne zbiory, chroni je i udostępnia zwiedzającym. Jednak zanim do tego doszło, muzea musiały się uformować, żebyśmy dziś mogli je odwiedzać. Jak to się zaczęło? Zacznijmy od początku...W starożytności muzeum oznaczało świątynię Muz, czyli bogiń sztuki i nauki, które w niej mieszkały. Według mitologii były córkami Zeusa i Mnemozyne. Nazywały się kolejno : Kalliope, Klio, Erato, Euterpe, Melpomene, Polihymnia, Talia, Terpsychora i Urania.

Grecy i Rzymianie zapoczątkowali gromadzenie pamiątek w świątyniach. Pierwszą galerią sztuki stała się Pinakoteka ateńska, w której wystawiano obrazy słynnych malarzy. Sztuka miała służyć ogółowi i w pewnym sensie była własnością ludu.


Muzealnictwo wywodzi się z kolekcjonerstwa. W renesansie wraz z powstaniem prywatnego mecenatu zrodziła się potrzeba obcowania z przedmiotem luksusu, a gromadzenie dzieł sztuki, będące wcześniej obowiązkiem władców, stało się modne. Arystokraci zostawali kolekcjonerami i mecenasami. Ich pozycja społeczna zmuszała ich do posiadania dobrego gustu artystycznego i otaczania się pięknymi przedmiotami. Jednak taką możliwość mieli tylko najbogatsi, głównie arystokracja i bogate mieszczaństwo. To oni brali udział w rywalizacji, której przedmiotem byli artyści i ich dzieła.

Popyt na sztukę wzrastał, co przyczyniło się do utworzenia rynku dzieł sztuki. Jednym z ważniejszych wydarzeń było pojawienie się drukowanego katalogu przedmiotów wystawionych na sprzedaż. Pierwszy taki katalog opublikowano w Holandii w 1616 roku.

Jean Antoine Watteau, Szyld sklepu Gersainta, 1719

Dopiero w wieku XVIII w duchu epoki oświecenia zrodziła się myśl utworzenia muzeum. Do jego powstania przyczynili się przedstawiciele warstwy średniej, głównie pisarze i artyści, którzy nie mieli dostępu do sztuki. Pierwszą tego typu nowoczesną instytucją stało się Muzeum Brytyjskie, założone w 1753 roku na bazie prywatnych zbiorów Hansa Salomane'a - lekarza, przyrodnika i kolekcjonera.

Muzea odegrały ogromną rolę w rozwoju sztuki, która stała się dostępna dla każdego. Mało tego, dziś nawet nie musimy wychodzić z domu, bo siedząc sobie w łóżku możemy wirtualnie zwiedzać wielkie muzea świata, kiedy tylko chcemy.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Copyright © 2014 Sztuki Nigdy Nie Za Wiele , Blogger