Krótka historia muzeum

Czym właściwie w dzisiejszych czasach jest muzealnictwo? Mamy muzea historyczne, przyrodnicze, oczywiście muzea sztuki i mnóstwo innych. Każde z nich gromadzi pewne zbiory, chroni je i udostępnia zwiedzającym. Jednak zanim do tego doszło, muzea musiały się uformować, żebyśmy dziś mogli je odwiedzać. Jak to się zaczęło? Zacznijmy od początku...



W starożytności muzeum oznaczało świątynię Muz, czyli bogiń sztuki i nauki, które w niej mieszkały. Według mitologii były córkami Zeusa i Mnemozyne. Nazywały się kolejno : Kalliope, Klio, Erato, Euterpe, Melpomene, Polihymnia, Talia, Terpsychora i Urania.

Grecy i Rzymianie zapoczątkowali gromadzenie pamiątek w świątyniach. Pierwszą galerią sztuki stała się Pinakoteka ateńska, w której wystawiano obrazy słynnych malarzy. Sztuka miała służyć ogółowi i w pewnym sensie była własnością ludu.


Muzealnictwo wywodzi się z kolekcjonerstwa. W renesansie wraz z powstaniem prywatnego mecenatu zrodziła się potrzeba obcowania z przedmiotem luksusu, a gromadzenie dzieł sztuki, będące wcześniej obowiązkiem władców, stało się modne. Arystokraci zostawali kolekcjonerami i mecenasami. Ich pozycja społeczna zmuszała ich do posiadania dobrego gustu artystycznego i otaczania się pięknymi przedmiotami. Jednak taką możliwość mieli tylko najbogatsi, głównie arystokracja i bogate mieszczaństwo. To oni brali udział w rywalizacji, której przedmiotem byli artyści i ich dzieła.

Popyt na sztukę wzrastał, co przyczyniło się do utworzenia rynku dzieł sztuki. Jednym z ważniejszych wydarzeń było pojawienie się drukowanego katalogu przedmiotów wystawionych na sprzedaż. Pierwszy taki katalog opublikowano w Holandii w 1616 roku.

Jean Antoine Watteau, Szyld sklepu Gersainta, 1719

Dopiero w wieku XVIII w duchu epoki oświecenia zrodziła się myśl utworzenia muzeum. Do jego powstania przyczynili się przedstawiciele warstwy średniej, głównie pisarze i artyści, którzy nie mieli dostępu do sztuki. Pierwszą tego typu nowoczesną instytucją stało się Muzeum Brytyjskie, założone w 1753 roku na bazie prywatnych zbiorów Hansa Salomane'a - lekarza, przyrodnika i kolekcjonera.

Muzea odegrały ogromną rolę w rozwoju sztuki, która stała się dostępna dla każdego. Mało tego, dziś nawet nie musimy wychodzić z domu, bo siedząc sobie w łóżku możemy wirtualnie zwiedzać wielkie muzea świata, kiedy tylko chcemy.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Copyright © 2014 Sztuki Nigdy Nie Za Wiele , Blogger